Badges KOIJ optochten
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor analyse van bezoekersaantallen. 

OK geen probleem!

Persregels Carnaval Apestad

De (landelijke) media-aandacht voor de Grote Optocht van Apestad groeit ieder jaar. Daarom heeft de KOIJ voor de verschillende media en fotografen persregels opgesteld. De regels zijn er voor veiligheid van pers en fotografen en om duidelijkheid te geven over wat wel en niet is toegestaan, zodat iedereen ongehinderd kan fotograferen of zijn/haar werk kan doen. Ook willen wij deelnemers en publiek de ruimte geven om volop van de Optocht en het carnavalsfeest te genieten en letten we op de privacy van de carnavalsvierders.

Persregels

 • Er mag op straat overal gefotografeerd en geïnterviewd worden.
 • De sleuteloverhandiging vindt plaats tijdens een bijeenkomst op het historisch stadhuis. Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden toegankelijk. Wil je aanwezig zijn bij de sleuteloverhandiging stuur dan een verzoek voor toegang naar pers@koij.com. Tijdens de bijeenkomst is vrij fotograferen en interviewen mogelijk.
 • De prijsuitreiking vindt na afloop van de optocht voor het podium plaats. Ook hier is vrij fotograferen en interviewen mogelijk.
 • Media wordt verzocht tijdens de optocht geen deelnemers te hinderen of op te houden.
 • Aanwijzingen van politie, BOA's, verkeersregelaars, hulpdiensten of medewerkers van de KOIJ moeten direct worden opgevolgd. Zij kunnen bijvoorbeeld verzoeken om (tijdelijk) ergens anders te staan i.v.m. doorstroming van de optocht of veiligheid.
 • Fotograferen in of vanaf het podium is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Toestemming wordt alleen op schriftelijke aanvraag in de week voor carnaval gegeven.
 • De carnavalsviering in het Historisch Stadhuis op de Plaats is alleen toegankelijk met toegangspas. Een toegangspas vraag je per mail aan bij de KOIJ , deze zijn slechts beperkt beschikbaar en wordt éénmaal verstrekt.
 • Bij het uitreiken van de onderscheidingen in het Oude Stadhuis is fotograferen mogelijk vanuit het persvak.
 • Wil je beschikken over beeldmateriaal, foto's of bewegend beeld, mail dan je verzoek aan pers@koij.com onder vermelding van 'Verzoek om beeldmateriaal'.
 • Op de beelden die zijn geplaatst op de website koij.com en/of koij.nl maar ook op Facebook of Twitter kunnen auteursrechten rusten. Neem daarom contact met ons op wanneer je over beeldmateriaal wilt beschikken.
 • Overnemen van publicaties en foto's uit de Apestadkrant is mogelijk, in verband met mogelijke auteursrechten na overleg en toestemming van de KOIJ. Mail je verzoek aan pers@koij.com onder vermelding van 'Apestadkrant'.

Carnavalsmis

 • De carnavalsmis is vrij toegankelijk.
 • Tijdens de dienst kan niet worden gelopen. Fotograferen of het maken van filmopnames is slechts mogelijk vanuit de banken, op een dusdanige manier/plek dat het volgen van de mis of het zicht van de kerkgangers niet wordt belemmerd.
 • Filmen of fotograferen in de looppaden, de ruimte voor het altaar, vanaf het orgel is alleen toegestaan aan de mediapartners die hiervoor schriftelijk toestemming hebben.
 • Wanneer je je niet houdt aan bovenstaande regels, dan heeft de organisatie, het kerkbestuur en/of KOIJ-leden de mogelijkheid je te vragen de kerk te verlaten.

Overige bijeenkomsten/evenementen

 • Kindercarnaval op maandag is vrij toegankelijk. Interviews en fotografie is alleen toegestaan in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van de organisatie. In verband met de privacy van minderjarige kinderen wordt hierop toegezien
 • De carnavalsviering in Isselwaerde en Marienstein zijn besloten. Vanwege pricacy is het niet toegestaan opname's te maken
 • Fotograferen of filmen in de kroegen en andere openbare ruimtes valt niet onder de verantwoordelijkheid van de KOIJ.

Heb je nog vragen? Mail dan naar: pers@koij.com

Slotbal KOIJ IJsselstein

Afschieten Slotheer

Dinsdag
25 februari 2020
16.00 - 23.59 uur

Slotheer en Knecht KOIJ 2021

Bekendmaken Slotheer

Zaterdag 
14 november 2020
20.00 - 23.59 uur

Voorproeven in Apestad

Voorproeven

Vrijdag
12 februari 2021
20.00 - 23.59 uur

KOIJ Jumbo
KOIJ Partyshop
KOIJ Rijdende Keuken
KOIJ Bakkers
KOIJ De Punt
KOIJ De Stee
KOIJ Gemeente IJsselstein
KOIJ Karrad

Copyright © KOIJ Karnavals Organisatie IJsselstein  |   Webdesign: Reset Media